Elementhus/hytte

Elementsystemer inngår i husproduksjon der deler av konstruksjonen prefabrikkeres som plane elementer. Elementer produseres i en passform som er tilpassete hustypen, og løftes på plass via kran, det gir rasjonell montering på byggeplass. En stor del av produksjonen foregår derfor innendørs i tørt klima, som vi mener er den beste måten og bygge et hus på, helt uforstyrret av skiftende værtyper. Av hensyn til transportbredden er maksimal enkelt elementbredde maks 2,4m, dette medfører derfor at vi kan transportere elementene med lastebil.

Grindheimhus AS leverer åpne elementer fra fabrikk, elementene blir levert ferdig med beiset/malt ytterveggskledning, malte lav energi vinduer, dører ferdig montert i elementene, men uten innvendig kledning.

Fordelen med åpne elementer, er at man kan tilpasse tekniske installasjoner som el, rør, ventilasjon, og andre tekniske systemer på byggeplass, samt at det er lettere og føye sammen elementene og oppnå tettere elementskjøter og tilslutninger til etasjeskiller.

Elementene blir levert med isolasjon tykkelse 20-25 cm i yttervegg. Dette er tilpasset energihus.

© 2018 av Pernille Vyrmo Grindheim. grindheimpernille@gmail.com